ربات سرخطی بورس

نقد و بررسی آموزش تصویری فرمول نویسی و توابع در اکسل 2013 نشر نیک راد سیستم

آموزش تصویری فرمول نویسی و توابع در اکسل 2013 نشر نیک راد سیستم

محصول مورد نظر شما یعنی آموزش تصویری فرمول نویسی و توابع در اکسل 2013 نشر نیک راد سیستم در برند مجموعه آموزشی می باشد که شما برای خرید اینترنتی این محصول میتونید با مطالعه جزئیات و ویژگی ها و دیدن تصاویر این محصول رو خریداری کنید . در این دوره آموزشی که به زبان فارسی تهیه شده است، پس ازمروری کوتاه  مباحث مقدماتی در نرم افزار اکسل از جمله تعاریف مفاهیم اجزاء تشکیل دهنده نرم افزار اکسل ، در خصوص توابع و فرمول نویسی در اکسل بحث مفصل و جامعی ارائه می گردد.این دوره شامل مباحثی از قبیل : مرور مباحث مقدماتی، تعاریف اصول فرمول نویسی مانند آرگومان ، عملوند ها، عملگر ها، تقدم عملگرها ، آشنایی و کار با انواع مراجع (References) ، آشنایی با توابع پر استفاده Sum,Count,Max,Min, … ، آشنایی با تابع شرطی IF و نحوه استفاده از آن ، آشنایی با خطاهای اکسل ، آشنایی با انواع توابع شمارنده (CountA,CountBlank , CountIF, … ) ، آشنایی با توابع متنی (Concatenate , Exact,Left,Right,…) ، آشنایی با کنترلی (ISBlank , ISError , ISNA,…) ، آشنایی با توابع منطقی (AND,OR , XOR, NOT , …) ، آشنایی با توابع جستجو (Lookup ,VLookup , HLookup) ، آشنایی با توابع تاریخی و زمانی (DATE,DAY,Month,Now,Time,…)، آشنایی با توابع بانک اطلاعاتی (DSUM , DAVERAGE,DMAX,DCOUNT,…)  ، آشنایی با توابع ریاضی (ABS,INT,SQRT,POWER,…) ، آشنایی با توابع مثلثاتی (SIN,COS,TAB,COT,…) ، توابع رند (ROUND , ROUNDDOWN,ROUNDUP) ، توابع جمع شرطی (SUBTOTAL,SUMIF,SUMIFS) ، توابع آماری (AVERAGE,AVERAGEA,AVERAGEIF,AVERAGEIFS,RANK,SMALL) ، توابع اطلاعاتی (CELL , ERRORTYPE, TYPE,INFO) ، آشنایی با توابع استخراج مقدار (MATCH , OFFSET ,HYPERLINK,COLUMN,ROW,… ) می باشد که امیدواریم مورد توجه و استفاده کاربران گرامی قرار گیرد. | تعداد درسها : 25درس | زمان کل آموزش : 07:41:00

ربات سرخطی بورس

خرید اینترنتی با تخفیف ویژه آموزش تصویری فرمول نویسی و توابع در اکسل 2013 نشر نیک راد سیستم


ویژگی و مشخصات آموزش تصویری فرمول نویسی و توابع در اکسل 2013 نشر نیک راد سیستم

تصاویر برای آموزش تصویری فرمول نویسی و توابع در اکسل 2013 نشر نیک راد سیستم

 خرید اینترنتی با تخفیف ویژه آموزش تصویری فرمول نویسی و توابع در اکسل 2013 نشر نیک راد سیستم
 خرید اینترنتی با تخفیف ویژه آموزش تصویری فرمول نویسی و توابع در اکسل 2013 نشر نیک راد سیستم
 خرید اینترنتی با تخفیف ویژه آموزش تصویری فرمول نویسی و توابع در اکسل 2013 نشر نیک راد سیستم
 خرید اینترنتی با تخفیف ویژه آموزش تصویری فرمول نویسی و توابع در اکسل 2013 نشر نیک راد سیستم

برچسب های لازم برای آموزش تصویری فرمول نویسی و توابع در اکسل 2013 نشر نیک راد سیستم

خرید اینترنتی با تخفیف ویژه آموزش تصویری فرمول نویسی و توابع در اکسل 2013 نشر نیک راد سیستم | خرید اینترنتی آموزش تصویری فرمول نویسی و توابع در اکسل 2013 نشر نیک راد سیستم | مشخصات و قیمت آموزش تصویری فرمول نویسی و توابع در اکسل 2013 نشر نیک راد سیستم |

آموزش طراحی سایت