ربات سرخطی بورس

نقد و بررسی کتاب آیا تو هم رازی داری؟ اثر جنیفر مور-مالینو انتشارات نردبان

کتاب آیا تو هم رازی داری؟ اثر جنیفر مور-مالینو انتشارات نردبان

محصول مورد نظر شما یعنی کتاب آیا تو هم رازی داری؟ اثر جنیفر مور-مالینو انتشارات نردبان در برند کتاب چاپی می باشد که شما برای خرید اینترنتی این محصول میتونید با مطالعه جزئیات و ویژگی ها و دیدن تصاویر این محصول رو خریداری کنید . کتاب با تصویر موقعیت‌های مختلف به کودک آموزش می‌دهد که بعضی از رازها خوب و بعضی‌ رازها بد هستند. رازهایی را می‌توانیم پیش ‌خودمان نگه داریم و رازهایی را حتما باید به کسی بگوییم. و چه کسی مطمئن تر و ایمن‌تر از پدر و مادر است؟ برای مثال رازهایی مثل هدیه‌ی تولدی که برای کسی گرفته‌ایم می‌تواند یک راز بماند و به کسی نگوییم، این یک راز خوب است که فقط برای خودمان است. اما اگر کسی ما را کتک زد یا به زور وسیله‌ای را که متعلق به خودمان است از ما گرفت یا بدون اجازه بدن ما را لمس کرد این‌ رازها را باید حتما و‌ فورا فاش کرد.

ربات سرخطی بورس

خرید اینترنتی با تخفیف ویژه کتاب آیا تو هم رازی داری؟ اثر جنیفر مور-مالینو انتشارات نردبان


ویژگی و مشخصات کتاب آیا تو هم رازی داری؟ اثر جنیفر مور-مالینو انتشارات نردبان

تصاویر برای کتاب آیا تو هم رازی داری؟ اثر جنیفر مور-مالینو انتشارات نردبان

 خرید اینترنتی با تخفیف ویژه کتاب آیا تو هم رازی داری؟ اثر جنیفر مور-مالینو انتشارات نردبان

برچسب های لازم برای کتاب آیا تو هم رازی داری؟ اثر جنیفر مور-مالینو انتشارات نردبان

خرید اینترنتی با تخفیف ویژه کتاب آیا تو هم رازی داری؟ اثر جنیفر مور-مالینو انتشارات نردبان | خرید اینترنتی کتاب آیا تو هم رازی داری؟ اثر جنیفر مور-مالینو انتشارات نردبان | مشخصات و قیمت کتاب آیا تو هم رازی داری؟ اثر جنیفر مور-مالینو انتشارات نردبان |

آموزش طراحی سایت